Produkty        Služby        Pre partnerov        Kariéra        Kontakty
 
 
Máte víziu zmeny na úrovni informačného systému? Potrebujete optimalizovať prácu, zvýšiť výkon a znížiť náklady? Jedine taký informačný systém má hodnotu, ktorý Vám prinesie zisk, alebo ušetrí prostriedky.

Ste si istý, že dokážete vlastnými personálnymi zdrojmi vyriešiť otázku analýzy Vašich potrieb a výberu vhodného riešenia?
Ste si istý, že dokážete zadať kritéria pre obstaranie inovácie v oblasti informačných systémov tak, aby odzrkadlovali Vaše skutočné potreby, očakávania a priania?

Zanalyzujeme požiadavky, vyšpecifikujeme riešenie a sprostredkujeme jeho integráciu do Vašej praxe. Narozdiel od tých, ktorí Vám ponúkajú dielčie riešenia a integrácia je rizikom na Vašej strane, my Vám ponúkame komplexné riešenie problematiky informačných systémov pre Váš biznis. Pomôžeme Vám odlíšiť ilúziu možností od reálneho potenciálu riešení. Navrhneme a sprostredkujeme realizáciu inovácií. Zabezpečíme zaškolenie a stály support. Pre Vašu víziu (for your vision) ponúkneme reálnu cestu k jej naplneniu. Žiadny problém nie je príliš veľký alebo príliš malý. Žiadny klient nie príliš malý, alebo príliš veľký. Tak ako máme rešpekt pred problematikou IT, tak máme rešpekt pred každým problémom a každým klientom.

Veríme, že naozaj vhodný informačný systém si môže dovoliť každý.

Služby:
        ● distribúcia softvérových riešení
        ● integrácia
        ● dizajn informačných systémov
        ● výber vhodných riešení
        ● analýza a prieskum
        ● implementácia a support
        ● sprostredkovanie vývoja
        ● poradenstvo
        ● návrh financovania a analýza návratnosti
 
© FORVIS s.r.o. MMVIII